Lärmiljöer - var är vi nu och vart ska vi gå?

  • Datum: 24 maj, kl. 12.30–14.00
  • Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.
  • Föreläsare: Emil Lundell, IT-avdelningen; Lisa Freyhult, Institutionen för fysik och astronomi; Amelie Hössjer, Enheten för Universitetspedagogik och Annika Sundås Larsson, Byggnadsavdelningen
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande
  • Kontaktperson: Pernilla Nordelind
  • Seminarium

Forskning visar att varierande och studentaktiverande undervisning stimulerar lärandet, men i praktiken begränsar många undervisningslokaler lärarens möjligheter att förverkliga detta. Hur ser våra lärmiljöer ut på Uppsala universitet och hur vill vi att de ska se ut i framtiden?

Lunchseminarium. Anmäl dig senast onsdagen innan lunchseminariet äger rum. Alla seminarer är kostnadsfria och sänds via videokonferens till campus Gotland. Lunchsmörgås ingår.

Välkommen!