Regulation and activity of CRISPR-Cas immune systems

  • Datum: –16.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:301
  • Föreläsare: Peter Fineran, professor vid Otago Universitet, Nya Zeeland
  • Arrangör: Institutionen för cell och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Magnus Lundgren
  • Telefon: 018-471 4595
  • Seminarium

Seminariet kommer att handla om bakteriers adaptiva immunsystem, dess funktion och hur det regleras.

Virus (bakteriofager) är ett hot mot bakterier och en viktig faktor i deras ekologi och evolution. Bakterier har utvecklat flera försvarsystem mot virus och det mest sofistikerade är CRISPR-Cas-systemet som kan lära sig känna igen och bekämpa nya virus genom att spara bitar av dess arvsmassa. Peter Fineran kommer presentera hur systemet fungerar och sin egen forskning i ämnet, med särskilt fokus på när och hur systemet aktiveras. Presentationen kommer att ges på engelska.