2017 års Fulbrightföreläsning

  • Datum: 09 mars, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Föreläsare: Professor Lois Banner, University of Southern California
  • Arrangör: Fulbright Commission, Stockholm och Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS), Engelska institutionen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Dag Blanck
  • Föreläsning

2017 års Fulbrightföreläsning med Professor Lois Banner (University of Southern California), som kommer tala om ”Greta Garbo, Marilyn Monroe, and the Creation of Ideal Beauty”.