Inga-Lill Aronsson: "Medicinsk antropologi – Fallet Negevbeduinernas sjukdomsklassifikationssystem"

  • Datum: 07 maj, kl. 13.30–14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Inga-Lill Aronsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Med utgångspunkt i en studie av Negevbeduinernas hälso- och sjukdomsklassifikation ges inblick i hur en kultur kan förhålla sig, förklara och bemöta sjukdom och hälsa.  Ett grundläggande antropologiskt perspektiv är att beakta den komplexa samverkan av faktorer kring sjukdom och hälsa där klassifikationen utgör en del av det medicinska kunskapssystemet.  Etnomedicin, eller medicinsk antropologi, är ett expansivt fält som studerar kulturella och sociala konstruktionen kring sjukdom och hälsa. Negevbeduinerna lever i södra Israel och är omkring 200 000 individer.  Majoriteten är idag fast bosatta.   


Entréavgift 40 kr.