Forsränningen

Från Eddaspången till Islandsfallet i Fyrisån ska över 450 tappra rännare försöka ta sig ned med sina egenbyggda cellplastflottar!

Forsränningen är ett av Sveriges största studentarrangemang där 120 cellplastflottar skall ränna ned för Fyrisån!

Forsränningen