Mikrodialys för provtagning av proteiner – Ett sätt att läsa av vad som kemiskt händer i din kropp

  • Datum: 02 maj, kl. 13.15–14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a, Husargatan 3, Uppsala
  • Föreläsare: Fil. Dr. Andreas Dahlin
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Ordförande prof.Jonas Bergquist
  • Telefon: 018-471 36 75
  • Docentföreläsning

I denna föreläsning kommer du lära dig hur mikrodialys fungerar och vad du kan använda tekniken till. Dessutom kommer du få reda på hur man kan modifiera tekniken för att möjliggöra provtagning av proteiner; en av kroppens viktigaste byggstenar.

Föreläsningen ges på svenska.

Mikrodialys är en elegant teknik som används för provtagning och leverans av molekyler till en önskad plats. Platsen kan vara allt från ett provrör på laboratoriet till hjärnan på en människa. Mikrodialys används idag rutinmässigt i kliniker för att mäta små hydrofila molekyler. Problem uppstår dock när man vill analysera större och mer komplexa molekyler som t.ex. proteiner.  

Nyckeln till provtagningen och leveransen av molekyler är det tubformade och mikroporösa dialysmembranet. Membranets fysiska och kemiska egenskaper bestämmer vilka molekyler som kan samlas in och genom att ändra på membranets egenskaper kan man också skräddarsy vilka molekyler som ska övervakas.

I denna föreläsning kommer lära dig hur mikrodialys fungerar och vad du kan använda tekniken till. Dessutom kommer du få reda på hur man kan modifiera tekniken för att möjliggöra provtagning av proteiner; en av kroppens viktigaste byggstenar.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik.

Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion.