Konferens i universitetspedagogisk utveckling

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling.
  • Kontaktperson: Ulrika Svalfors
  • Konferens

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling.

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen och att få ny inspiration.