Giftets värde - apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925

  • Datum: –14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Daniel Berg
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Innan Sverige fick sin första särlagstiftning mot narkotika 1923 såldes opium receptfritt på apotek. Ekonomhistorikern Daniel Berg har i sin avhandling Giftets värde: Apotekares förståelse av opium 1870-1925 (2016), undersökt hur denna fria tillgänglighet på narkotika förstods av droghandlarna själva, apotekarna.

Innan Sverige fick sin första särlagstiftning mot narkotika 1923 såldes opium receptfritt på apotek. Daniel Berg har i sin avhandling Giftets värde: Apotekares förståelse av opium 1870-1925 (2016), undersökt hur denna fria tillgänglighet på narkotika förstods av droghandlarna själva, apotekarna. Opium uppfattades på samma gång som en husmedicin, vars tillgänglighet var avgörande för folkhälsan, och som en rusgivande drog. Genom sina särskilda kunskaper upprättade apotekarna ett eget rum för sitt vetande, avskild från läkarnas kliniska blick. 

Daniel Berg (f. 1979) är ekonomhistoriker vid Stockholms universitet.

Giftets värde - apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925