Hur ett folks kunskap bromsade Ebola-utbrottet – Berättelse inifrån Sierra Leone

  • Datum:
  • Plats: Stadsbiblioteket
  • Arrangör: Uppsala Health Summit i samarbete med Forum för Afrikastudier
  • Kontaktperson: Madeleine Neil
  • Telefon: 070-4250891
  • Föreläsning

Ebola-epidemin drabbade 2013 Sierra Leone, Guinea och Liberia. Antropologen Paul Richards följde utbrottet på plats i Sierra Leone. Först när världssamfundet förstod att utnyttja lokalbefolkningens kunskap och traditioner kunde utvecklingen vändas. Om detta berättar Paul Richards i sin bok Ebola – how a people’s science helped end an epidemic.

Välkomna till ett samtal mellan professor Paul Richards och Dr Mats Målqvist, Uppsala universitet. Samtalet förs på engelska.

Samtalet arrangeras i samband med Uppsala Health Summit, som i år har temat Tackling Infectious Disease Threats. Prevent, Detect, Respond with a One Health Approach.

Mer information på Stadsbibliotekets webbsida.

Hur ett folks kunskap bromsade Ebola-utbrottet – Berättelse inifrån Sierra Leone