Samtal med hedersledamot Hans Dalborg V-Dala nation den 16 oktober

Hans Dalborg, från Säter, hedersledamot i V-Dala nation sedan 1989, samtalar måndagen den 16 oktober kl. 19.00 med nationens inspektor Peter Wallensteen.

Efter studier vid Försvarets tolkskola och i slaviska språk vid Uppsala universitet fortsatte Dalborg till Handelshögskolan i Stockholm. Han blev civilekonom och ekonomie doktor och var under ett antal år anställd inom Skandia, bl.a. som koncernchef.
 
Dalborg gick 1991 över till dåvarande Nordbanken som VD och koncernchef och bidrog starkt till att banken räddades under svenska finanskrisen 1990-92. Därefter förde han förhandlingar med norska, danska och finländska banker vilka resulterade i dagens Nordea. Fram till 2001 var han bankens VD, därefter ordförande i styrelsen (till 2011).
 
Åren 2003-2013 var Dalborg även ordförande i styrelsen för Uppsala universitet (Konsistoriet), preses för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och kabinettskammarherre vid Hovet.
 
Under sin studietid vid Uppsala universitet var Dalborg aktiv inom V-Dala nation och är känd som författare till klassikern ”Mera Brännvin”.
 
Hans Dalborg har beskrivit sin karriär i Ansvarets sköna börda (2014) och samtalet inriktas på de olika vägval han ställts inför i sina roller som bankman, företagsledare och offentlig person.
 
Studerande gratis, övriga SEK 50.00

Allmänheten välkommen
 
Kommande samtal under höstterminen
11 december Mats Svegfors