Docentföreläsning: Statistisk modellering inom enmolekylbiofysik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Biomedicinskt Centrum (BMC), Husargatan 3, sal A1:104b
  • Föreläsare: Tekn dr Martin Lindén
  • Arrangör: Institutionen för Cell och Molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Martin Lindén
  • Docentföreläsning

Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot molekylär bioteknik.

Experimentella tekniker som upplöser dynamiken hos enskilda biomolekyler är en viktig del av verktygslådan för modern forskning inom biofysik och molekylärbiologi, och möjligheten att följa enskilda biomolekyler över tid kan ge nya insikter om molekylära mekanismer som är svåra att se med traditionella biokemiska metoder. Rörelser och reaktioner hos enskilda molekyler domineras av slumpmässig Brownsk rörelse och många enmolekyltekniker tangerar de mättekniska gränserna för vad som kan upplösas. Resultatet blir brusigt och slumpmässig data som ofta måste tolkas statistiskt. I den här föreläsningen kommer jag att ge en introduktion till att tolka och förstå enmolekylexperiment med hjälp av slumpmodeller och statistiska resonemang, diskutera modellernas grundläggande egenskaper ur ett matematiskt och termodynamiskt perspektiv, och visa exempel där statistiska tolkningar av enmolekylexperiment har lett till nya insikter.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.