Docentföreläsning: "Evolutionär genetik: historik och nutida utmaningar"

  • Datum: –10.45
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Niclas Backström
  • Kontaktperson: Professor Hans Ellegren
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning i ämnet "Biologi med inriktning mot evolutionär genetik." Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.