Torsdagsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Botaniska trädgården Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6
  • Föreläsare: Anna Bark Persson och Madeleine Eriksson
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

'You must scare the hell out of humans': Female masculinity, action heroes, and cyborg bodies in feminist science fiction literature” och ”Att bli fri?: En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt.”

Centrum för genusvetenskap har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15-15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori, naturvetenskap och historisk forskning är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap och de institutioner med vilka vi samarbetar. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdesgränser.