Erik Björklunds lic.seminarium

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet
  • Föreläsare: Erik Björklund
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Erik Björklund
  • Telefon: 018-471 3717
  • Licentiatseminarium

Erik Björklund, Strukturkemi, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Insights into the surface chemistry of LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 in Li-ion cells".

Opponent: Dr. Annika Ahlberg-Tidblad, Scania