Praktisk NPM. Möte i Stockholm 4 okt

  • Date:
  • Location: Café L'angolo Engelbrektsplan 2, Stockholm
  • Lecturer: Paul Lindquist är civilekonom från Uppsala universitet och har arbetat inom IBM och Ericsson som säljare, marknadschef och produktchef. Mellan åren 2003-2014 var han kommunalråd i Lidingö och nu är han investerings- och fastighetslandstingsråd inom Stockholms Läns Landsting.
  • Organiser: FEK Alumni
  • Contact person: Arne Sjöblom
  • Föreläsning

Alumniföreningen har bjudit in Paul Lindquist för att han ska prata om sina erfarenheter från både privat och offentlig styrning. Evenemanget genomförs onsdag 4 okt, med start kl 17.30, å Café L'angolo vid Engelbrektsplan (vid KB).

Under senare år har begreppet NPM, New Public Management, blivit alltmer diskuterat. Ofta har det varit en kritisk diskussion om nackdelarna att offentlig verksamhet ”importerar” styrningsmodeller från privat sektor. Därför är det intressant att ta del av erfarenheter från en person som arbetat inom både privat och offentlig sektor med syfte att få en inblick i likheter och skillnader i styrning av respektive verksamhet.

Efter inledande mingel kommer Paul att prata cirka 30 min och därefter är det öppet för diskussion, mm. Fek Alumniföreningen bjuder på enklare förtäring i samband med evenemanget.

Anmälan görs via denna länk: https://goo.gl/forms/HH7VblqzoNNeHjBn1.
OBS, antalet platser är begränsat, anmäl dig så snart som möjligt.
 
Välkommen med din anmälan till detta evenemang.

Alumnföreningen vid Företagsekonomiska institutionen.

http://www.fek.uu.se/samverkan/fek-alumni/