The Faculty of Medicine’s new professors’ inaugural lectures

  • Date: –11:40
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Lecturer: Örjan Carlborg, Andrei Malinovschi, Åsa Melhus, Tobias Sjöblom, Claes Wadelius och Mia Wadelius
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Jakob Piehl
  • Akademisk högtid

09:15 Introduction by the Dean of the Faculty of Medicine, Professor Eva Tiensuu Janson

Örjan Carlborg: Hur mycket står egentligen skrivet i våra gener?
Mia Wadelius: Genvägen till rätt medicin – om riskfaktorer för biverkningar
Tobias Sjöblom: Klonernas återkomst: Om cancer i det 21:a århundradet

10:20 Break

10:40
Claes Wadelius: DNA-tråden – vad säger den om vår hälsa?

Andrei Malinovschi: Astma och KOL. Vad berättar dina andetag?
Åsa Melhus: Antimikrobiella substanser – bot eller hot?

 

The inauguration of professors will be held on Friday 17 November at 15:00, in the Grand Auditorium. During the ceremony, the following inaugural lectures will be held:

Sven Oskarsson, Faculty of Social Sciences: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
Rose-Marie Amini, Faculty of Medicine: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
Johannes Messinger, Faculty of Science and Technology: Hur bakterier löste energiproblemet.

The inauguration and the lectures are open to the public. No tickets are needed for the lectures. Tickets to the inauguration can be collected in the entrance hall of the University Main Building from 10:00 on Thursday 16 November until 15:00 on Friday 17 November.