Dissertation Morgan Rossander

  • Date: –13:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 80121
  • Contact person: Morgan Rossander
  • Disputation

Disputation: Morgan Rossander, avd för elektricitetslära, ”Electromechanics of vertical axis wind turbines”. 8 december kl 9.15, Å80121. Opponent: Dr Daniel Karlsson, DNV GL i Sverige, Solna.