Forskare - vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning?

  • Date: –10:15
  • Location: Blåsenhus 21:134
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Anu Salminoja
  • Phone: 070-1679792
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om hur man söker information i ämnesdatabaser för ämnena pedagogik och psykologi.

Vi skapar alerts och tittar på andra funktioner i databaserna Education Source, Eric, Psycarticles och Psycinfo.

Till anmälan