AW med lagtunering i minigolf för TekNat-alumner

  • Date: –22:00
  • Location: Latitude-59
  • Organiser: Uppsala teknolog- och naturvetaralumner
  • Contact person: Malin Eriksen
  • Mottagning

Under hösten anordnar Uppsala teknolog- och naturvetaralumner (UTNA) två After Work med lagturnering i minigolf för alumner från teknisk- naturvetenskapliga fakulteten; i Stockholm 25 oktober och i Uppsala 15 november.

Uppsala teknolog- och naturvetaralumner (UTNA) är en fristående alumnförening i uppstartsfas för alla som studerat vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten. Fokus på aktiviteterna kommer vara ”av alumner, för alumner” och därmed främst handla om sociala aktiviteter och nätverkande alumner emellan.

Länk till minigolf-AW i Stockholm 25 oktober: https://www.facebook.com/events/2199849856927193/

Länk till minigolf AW i Uppsala 15 nov: https://www.facebook.com/events/240687893277313/