Gallery Talk: Om universum

  • Date: –15:40
  • Location: Gustavianum
  • Contact person: Cecilia Ödman
  • Föreläsning

Inbjudna forskare från Uppsala universitet tar oss med på rundturer bland Gustavianums samlingar. Hur har föremålen kommit till Uppsala universitet och vilken relevans har de för forskningen idag? Hör intressanta berättelser om vetenskapliga instrument och unika spel från 1600-talet. Visningarna hålls på svenska.

Om universum
Astronomen Eric Stempels berättar om landvinningar inom studier av stjärnor och galaxer.

Museibiljett krävs. Fritt inträde för anställda och studenter vid Uppsala universitet.

Gallery Talk: Om universum