Exploring human rights – challenges for society, law and democracy

  • Date: –18:00
  • Location: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Organiser: Teologiska institiutionen, CRS, Juridiska institutionen och Uppsala kommun
  • Contact person: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Föreläsning

Inbjudan till firande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dokumentet har haft och har en avgörande betydelse för hur mänskliga rättigheter förstås, tolkas och tillämpas. I år fyller förklaringen 70 år och det önskar forskare vid Uppsala universitet fira tillsammans med Uppsala kommun och omgivande samhället. Välkomna till en eftermiddag där forskare problematiserar och reflekterar över mänskliga rättigheter och där mänskliga rättigheter i konsten uppmärksammas!

Dagen organiseras av Juridiska institutionen, Teologiska institutionen och det mångvetenskapliga Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) i samarbete med Uppsala kommun.

Obligatorisk anmälan