Slåtterdag

  • Date: –16:00
  • Location: Linnés Hammarby Kulturreservatet Linnés Hammarby.
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Contact person: Lotta Saetre
  • Kulturevenemang, Temadag

Lär dig att använda lie och räfsa. Hässja hö, vandra längs kulturstigen, köp nyskördade historiska grönsaker i kålgården eller tillverka din egen halmdocka.

Medverkande: SLU Agrarhistoria, Sällskapet Linnés Hammarby.