Höstfagning i kålgården

  • Date: –14:00
  • Location: Linnés Hammarby Kulturreservatet Linnés Hammarby
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Contact person: Lotta Saetre
  • Familjeaktivitet, Kulturevenemang, Temadag

Räfsa, elda och hjälp till att hålla Linnés marker öppna. Köp med dig historiska grönsaker från årets sista skörd i kålgården! Korv och dricka till alla!