Revitalisering av minoritetsspråk – förutsättningar och framtidsutsikter. Ett symposium till Leena Huss ära.

Alla hälsas hjärtligt välkomna att delta i jubileumssymposiet "Revitalisering av minoritetsspråk – förutsättningar och framtidsutsikter" vid Uppsala universitet. Tema: Språklig och kulturell revitalisering

Symposiet hålls till forskaren Leena Huss ära. Temat är språklig och kulturell revitalisering och symposiet bjuder på en rad föredrag av namnkunniga forskare inom området. Arrangör är Hugo Valentin-centrum och Forum för Nationella minoriteter i Sverige.

Moderatorer vid symposiet: Satu Gröndahl, Jarmo Lainio

Program

9.30-10.00        Registrering, kaffe

10.00-10.15      Välkomstord och symposiets öppnande. Föreståndare Tomislav Dulić, Hugo Valentin –centrum

10.15-10.45      Föreläsning med diskussion. Docent Sia Spiliopoulou Åkermark: ”Minoriteter och mobilitet i Europa”.

10.45-11.15      Föreläsning med diskussion. Professor Jarmo Lainio: ”Situationen för Sveriges nationella minoritetsspråk 2015 – särskilt de östersjöfinska språken finska och meänkieli”.

11.15-11.45      Föreläsning med diskussion. Professor Leena Huss: ”Sveriges nationella minoritetsspråkspolitik i ett revitaliseringsperspektiv”.

11.45-13.00      Lunch

13.00-13.30      Föreläsning med diskussion. Professor Kenneth Hyltenstam: ”Modersmålsundervisning, revitalisering och språkideologi”.

13.30-14.00      Föreläsning med diskussion. Professor Erling Wande: ”Quo vadis, Meänkieli? – Synpunkter på meänkielis utveckling igår, idag och i morgon”.

14.00-14.30      Kaffe

14.30-15.00   Föreläsning med diskussion. Professor Tom Moring: ”Att stöda finska genom att sända på svenska – om språkpolitiska paradoxer i mediepolitiken”.

15.00-16.00      Diskussion

 

OBS! Antalet platser är begränsat.

Föranmälan till Satu Gröndahl