EndNote Advanced Workshop

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Utbildning

Denna workshop består av praktiska övningar och vänder sig till dig som redan gått introduktionskursen och/eller redan använder EndNote.

Ur innehållet:
· Redigera en referensstil enligt dina behov
· Hur man identifierar och hittar den referensstil man behöver samt laddar ner den från EndNote.com
· Sortera litteraturlista efter kategorier
· Inställningar till Find Fulltext
· Automatisk import av PDF:er
· Använda termlistor till referensstilar som kräver tidskrifters titlar i förkortad form
· Användbara inställningar i EndNote
· Synkroniser ditt EndNote-bibliotek på 2 eller flera datorer
· Dela ditt EndNote-bibliotek och samarbeta med andra användare (från version X7) eller dela referenser (via EndNote web)
· EndNote på iPad

Anmäl dig här

EndNote Advanced Workshop