Slåtterdag

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linnés Hammarby Kulturreservatet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Sällskapet Linnés Hammarby, Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Kulturevenemang, Temadag, Familjeaktivitet

Lär dig använda lie, räfsa och hässja hö. Lyssna på musik och tillverka halmdockor. Visningar och försäljning av historiska grönsaker i kålgården. Vandringar längs kulturstigen. Fri entré för 1700-talsklädda. I Kulturreservatet och soldattorpet, Linnés Hammarby.

Program

10–15    Slåtter i kulturreservatet. Slå med lie och räfsa; hässja hö. 

11–12    Välkommen till Linnés kålgård, där vi odlar historiska grönsaker. 

11–16    Aktiviteter i trädgården: hantverk och musik. Bli 1700-talsbarn för en dag. Låna kläder och leksaker.

11–17    Café Sara Lisa serverar närproducerat i äppellunden. Surrande parker och trädgårdar – fotografier i östra flygeln. 

11.30     Visning i Linnés bostadshus. 

12.30    Kulturhistorisk vandring i kulturreservatet. Visning av bostadshuset (engelska).

14–15   Vi pratar om historiska grönsaker i Linnés kålgård

14.30    Visning i Linnés bostadshus. 

15.30    Visning i Linnés bostadshus. 

 

 

Slåtterdag