Miniröris

  • Datum: –11.30
  • Plats: Botaniska trädgården Grusytan framför orangeriet Linneanum i Barockträdgården.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Uppsala kommun utbildningsförvaltningen och Friskis&Svettis.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Skolaktivitet

Friskis&Svettis bjuder in till ett Mini-Rörispass vid Linneanum i Botaniska trädgården. Senast vi jympade loss var vi mer än 900 barn. Även i år ordnar vi två pass ett kl. 9.30 och ett kl. 10.30, så att alla får plats! Obligatorisk föranmälan.

Friskis&Svettis skänker en MiniRöris-skiva till alla förskolor som är med. Ni kan även beställa en CD i förväg via web.friskissvettis.se/butik.

Anmälan görs per e-post (bokning@botan.uu.se). Ange förskolans namn, antal barn och antal vuxna samt önskad tid. Mer information fås via tel 018-471 28 38.

Anmälan senast fredag 31 augusti om ni vill ha en skiva. Anmälningar bekräftas via e-post.

Miniröris