Studenthälsovårdskonferens: Vägen till hållbar hälsa

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Webbsida
  • Arrangör: Studenthälsan vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Eva Söderman
  • Telefon: 018-4176901, 070-425 07 93
  • Konferens

Välkommen till Uppsala universitet och den nationella studenthälsovårdskonferensen 2018! Temat för konferensen är Vägen till hållbar hälsa och målgruppen för konferensen är personal vid universitet och högskolor i Sverige som arbetar med studenthälsofrågor.

Den ökade psykiska ohälsan bland unga vuxna i samhället är en växande utmaning för landets studenthälsor. Det ökade söktrycket från studenter gör att kötiderna växer och studenthälsovårdsmottagningarna behöver göra prioriteringar i verksamheten för att hinna med. På konferensen kommer vi att fokusera på frågor som är viktiga för att försöka komma tillrätta med dessa frågor och hitta en väg till en hållbar hälsa både för studenter och personal vid landets lärosäten.

Konferensen kommer att erbjuda både inbjudna föreläsare, parallella seminarier där personal vid landets studenthälsor medverkar samt presentation av studentinitierade projekt.

Konferensen är ett nationellt samarrangemang koordinerat av chefsgruppen vid landets studenthälsor och övriga ansvariga för studenthälsovård vid universitet och högskolor i Sverige. Konferensen syftar till att erbjuda möjlighet till kunskapsutbyte och nätverkande mellan och inom olika personalgrupper.

Konferensens parallella seminarier bygger på engagemang från landets studenthälsor och deltagarnas möjlighet till egna reflektioner och möjlighet att dela erfarenheter.

I enlighet med Uppsala universitets mål och strategier arbetar vi genomgående med ett miljö- och hållbarhetstänk. Vi ber därför alla deltagare att ta med sig de namnskyltar som ni redan har till konferensen. Inga namnskyltar kommer att tillhandahållas vid registreringen.

Mer information kring konferensen och anmälan hittar ni på denna länk: https://www.uu.se/student/studenthalsokonferens

Vi önskar er alla varmt välkomna till Uppsala i maj.