Vår mat en bi-sak

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linnéträdgården
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar
  • Kontaktperson: Annika Vinnersten
  • Skolaktivitet

Linnés födelsedag firas den 23 maj i Linnéträdgården. I år bjuder vi in till en surrande fest med fokus på pollination.
Under två timmar får klassen lära sig mer om honungsbin, hur pollination går till och om pollinatörernas roll för vår livsmedelsförsörjning.
Obligatorisk föranmälan.

Anmälan görs per e-post (bokning@botan.uu.se). Ange skolans namn, årskurs, antal elever och antal lärare. Föredrag och visnignar riktar sig framför allt mot högstadium och gymnasium. Mer information fås via tel 018-471 28 38.

Vår mat en bi-sak