European Network for Housing Research - ENHR 2018

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Terry Hartig
  • Konferens

Den årliga bostadskonferensen European Network for Housing Research arrangeras sommaren 2018 i Uppsala.

Konferenstemat ”More together: more apart” betonar behovet av att studera migration, förtätning och segregation utifrån ett helhetsperspektiv, snarare än som separata processer. Utöver tvärvetenskapligt och internationellt forskningsutbyte ska konferensen även ge möjlighet för andra aktörer att ta del av internationell akademisk expertis på detta område. Därmed ska konferensen bidra till att sprida kunskap om migration, förtätning och segregation i Uppsala och på andra ställen.