Brush up your information seeking skills

  • Datum: –15.00
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Regnellsalen
  • Föreläsare: Maria Berg Andersson, Camilla Zetterberg
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Telefon: 018-471 1463
  • Seminarium

Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.

Innehåll:

- Hitta relevanta databaser för ditt ämne
Effektiva sökstrategier
Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne
Verktyg för att hålla dig uppdaterad i ditt ämne (BrowZine)
 

Om du har möjlighet så får du gärna ta med dig en egen dator eller surfplatta för sökövningarna. Annars kan vi låna ut en dator under tillfället.

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet

Anmäl dig här