Temavisningar i Gustavianum

  • Datum:
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Arrangör: Gustavianum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Visning

Under maj månad tar Gustavianums studentguider med besökare på öppna visningar med nya teman under utvalda lördagar och söndagar. Kom och hör spännande berättelser ur universitetets historia, se unika föremål och lär dig mer om nutida studenttraditioner. Obs! Museibiljett krävs.

_______________

SÖNDAG 6/5

15.00 Vikingatiden: Utveckling av material då och nu (svenska)

Sverige intar en ledande roll i världsindustrin när det kommer till metaller med den mineralrika berggrunden. Visningen ger en inblick i hur vikingarna drog nytta av dessa mineraler för att tillverka hjälmar, sköldar och svärd. Hur hade dessa föremål sett ut med dagens materialutveckling?

Temavisning med studentguiden Stivan Sabir, som läser teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet.

_______________

LÖRDAG 12/5

13.00 Drömmen om det exakta (engelska)

1800-talets vetenskapsrevolution förde mänskligheten in i de moderna vetenskapernas era och skapade grunden till vårt moderna samhälle. Men varför skedde denna revolution på 1800-talet? Vad spelade Sverige, med Uppsala universitet i framkant, för roll i denna utveckling?

Temavisning med Alina Pavelescu, som läser civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet.

15.00 Läkekonsten i Uppsala: från magi till vetenskap och guds hand däremellan (svenska)

År 1613 etableras den första medicinprofessuren vid Europas då nordligaste universitet. Kom om du är vid dina sunda vätskor och hör om hur man såg på kroppens krämpor. Om spektaklet i anatomiska teatern. Och om personer som satte Uppsala på den medicinhistoriska kartan.

Temavisning med studentguiden Veronica Gyllenram, som läser en masterexamen i biologi vid Uppsala universitet.

_______________

SÖNDAG 13/5

13.00 Långt borta i Egypten och Grekland: En arkeologisk resa i tid och rum (engelska)

Hur kommer det sig att vi kan ställa ut så otroligt spännande föremål från forntiden? Och hur kan de användas för vidare forskning? Visningen belyser arkeologernas arbete och den vetenskapliga skatt som detta arbete uppenbarar för oss.

Temavisning med studentguiden Sarah Kipker, som läser en masterexamen i musei- och kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet.

15.00 Vikingar i Uppsala: Från begravning till utgrävning (svenska)

En inblick i historien bakom det forntida Uppsala och Valsgärde utifrån fynd och tolkningar av båtgravar och runstenar. Rundturen berättar också om de många utgrävningar som utförts i vår tid av arkeologer vid Uppsala universitet.

Temavisning med studentguiden Lucia Pirani, som läser nordiska språk och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet.

_______________

LÖRDAG 19/5

13.00 Läkekonsten i Uppsala: från magi till vetenskap och guds hand däremellan (engelska)

År 1613 etableras den första medicinprofessuren vid Europas då nordligaste universitet. Kom om du är vid dina sunda vätskor och hör om hur man såg på kroppens krämpor. Om spektaklet i anatomiska teatern. Och om personer som satte Uppsala på den medicinhistoriska kartan.

Temavisning med studentguiden Veronica Gyllenram, som läser en masterexamen i biologi vid Uppsala universitet.

15.00 Drömmen om det exakta – att mäta fritt är stort men att mäta rätt är större (svenska)

Att kunna mäta så exakt som möjligt har genom historien blivit allt viktigare inom naturvetenskapen. På 1800-talet sker den vetenskapliga revolutionen och med den utvecklas nya vetenskapsfält och mätmetoder som lägger grunden för den moderna mättekniken. Men hur kommer det sig att allt utspelar sig på 1800-talet? På vilket sätt har denna mätrevolution påverkat samhällsutvecklingen och vad hade Sverige och framförallt Uppsala universitet för roll i denna utveckling?

Temavisning med studentguiden William Svanberg, som läser teknisk fysik vid Uppsala universitet.

_______________

SÖNDAG 20/5

15.00 Anders Celsius och gradmätningen i Tornedalen (svenska)

Anders Celsius må vara mest känd för att ha uppfunnit Celsiusskalan men han var även delaktig i en gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-37, som hade målet att besvara den viktiga frågan: hur ser jordens form ut? Är den formad som en apelsin eller citron? Följ med mig på denna resa och få reda på hur denna expedition gick till.

Temavisning med studentguiden William Svanberg, som läser teknisk fysik vid Uppsala universitet.

_______________

LÖRDAG 26/5

15.00 Drömmen om det exakta (svenska)

1800-talets vetenskapsrevolution förde mänskligheten in i de moderna vetenskapernas era och skapade grunden till vårt moderna samhälle. Men varför skedde denna revolution på 1800-talet? Vad spelade Sverige, med Uppsala universitet i framkant, för roll i denna utveckling?

Temavisning med Alina Pavelescu, som läser civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet.

_______________

SÖNDAG 27/5 

13.00 Vikingar i Uppsala: Från begravning till utgrävning (engelska)

En inblick i historien bakom det forntida Uppsala och Valsgärde utifrån fynd och tolkningar av båtgravar och runstenar. Rundturen berättar också om de många utgrävningar som utförts i vår tid av arkeologer vid Uppsala universitet.

Temavisning med studentguiden Lucia Pirani, som läser nordiska språk och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet.

15.00 Långt borta i Egypten och Grekland: En arkeologisk resa i tid och rum (svenska)

Hur kommer det sig att vi kan ställa ut så otroligt spännande föremål från forntiden? Och hur kan de användas för vidare forskning? Visningen belyser arkeologernas arbete och den vetenskapliga skatt som detta arbete uppenbarar för oss.

Temavisning med studentguiden Sarah Kipker, som läser en masterexamen i musei- och kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet.

_______________

Temavisningar i Gustavianum