Utbytestudier: Sista minuten hjälp med din ansökan

  • Datum: –13.00
  • Plats: Segerstedthuset, Dag Hammarskjöldsväg 7 Studenttorget plan 0
  • Föreläsare: Handläggare från Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Sista ansäkningsdag för utbytesstudier via Internationella kansliet med start VT 2019 är 15 maj.
Kom och prata om din ansökan med IKs handläggare.

Mellan 11.00-13.00 7,8,9 och 14 maj kan du komma förbi och ställa frågor.

Vi står på Plan 0 i Segerstedthuset.