”Den universitetsanställda och det offentliga uppdraget - begränsningar och möjligheter”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus Bertil Hammersalen
  • Föreläsare: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten.
  • Webbsida
  • Arrangör: Samordnarna av initiativ för nyanlända och integration
  • Kontaktperson: Ylva Hedstrand
  • Telefon: 704334014
  • Seminarium

Anna-Sara Lind kommer bland annat att belysa vår roll som myndighetsutövare dvs. i egenskap av universitetsanställda i en tid när omvärlden förändras och blir alltmer komplicerad. Hur förhåller vi oss till gällande lagar och regler och hur agerar vi när dessa inte ”fungerar”?!

Anna-Sara Lind forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Sedan 2011 är hon knuten till Centrum för forskningsetik och bioetik. Lind är bitr. programledare för Impact of Religion-Challenges for Society, Law and Democracy.