GMO på gott och ont

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern Thunbergsvägen 3 (entré från Engelska parken)
  • Föreläsare: Jens Sundström, samverkanslektor, SLU. Prof. Dan Larhammar, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Uppsala universitet och Vetenskap och Folkbildning
  • Kontaktperson: Siv Ohlsson
  • Telefon: 0701-679059
  • Föreläsning

Serien GENvägen till kunskap går nu vidare med ett ämne som ofta väcker diskussion – GMO. Förkortningen står för Genmodifiering eller Genmanipulation, beroende på vilken sida av debatten som man befinner sig.

Som de två tidigare föreläsningarna i vår visat så har vi människor under tiotusentals år förändrat djur och växter. Vargen blev till ett hundratal hundraser, alla med sina förtjänster och fel. Det berättade professor Kerstin Lindblad-Toh om i sin föreläsning. Därefter redogjorde professor Leif Andersson om hur vi tämjt både grisar, hästar och kor. Allt detta har skett via konventionell husdjursavel. Men sedan en tid är det möjligt att ingripa mera direkt i arvsmassan. Via CRISPRCase9 tekniken kan man skriva om den genetiska koden utan att tillföra nytt DNA. Det förändrar vad som anses vara en GMO.

Vilka möjligheter och risker innebär dessa de allra senaste metoderna? Jens Sundström berättar.

Prof. Dan Larhammar inleder som vanligt föreläsningen med att kort beskriva genbegreppet.

Efter föreläsningen blir det som vanligt tillfälle till frågor och diskussion.

Hjärtligt välkommen! Fri entré.