Drivkrafter och konflikter på vägen mot termodynamisk förståelse

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen (Lägerhyddsvägen 1)
  • Föreläsare: Fil dr Maja Elmgren
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Telefon: 018-471 5833, 018-471 1332 alt. mobil: 070-4250987
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi - Ångström inbjuder härmed alla intresserade till en docentföreläsning i ämnet kemi.

Ordförande: Prof. Helena Grennberg 

Docenturnämndens representant: Prof. Adolf Gogoll

Sammanfattning:

Strävan efter något så praktiskt som att effektivisera ångmaskiner bidrog starkt till utvecklandet av en av naturvetenskapens mest fundamentala teorier: termodynamiken. Den behandlar energi och energiomvandling, och ger insikter om allt från stjärnors utveckling och universums slutliga öde till mänskliga organs funktion och biologiska cellers metabolism. Termodynamiken lägger också grunden för ett utvecklat kemiskt tänkande; den beskriver vilka reaktioner som är möjliga och vad som driver spontana processer.

Trots att termodynamiken är sällsynt oomtvistad, har dess historia inte varit konfliktfri. I termodynamikens barndom handlade konflikterna om huruvida de klassiska termodynamiska huvudsatserna, som beskriver makroskopiska fenomen, kunde ges statistiska förklaringar baserade på materiens mikroskopiska egenskaper. Idag handlar de snarare om hur vägen mot den termodynamiska förståelsen ska snitslas för nya generationer.

Kemiskt tänkande innefattar att kunna se hur naturens mikroskopiska egenskaper ger upphov till makroskopiska fenomen, vilket innebär att det finns stora skäl att ge de statistiska perspektiven en central plats i den kemiska termodynamiken. Det kan göras på ett matematiskt sätt, men också på ett mer konceptuellt, där studenter genom att bygga vidare på intuitivt självklara fenomen, eller tvärtom genom kognitiva konflikter, får närma sig en ny förståelse av naturen.

Föreläsningen kommer alltså att behandla hur termodynamik kan förstås och läras, om kognitiva och vetenskapliga konflikter samt om drivkrafter i studenternas och molekylernas världar.
_____

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!