Temavisning: Drömmen om det exakta – att mäta fritt är stort men att mäta rätt är större

  • Datum:
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Visning

Under maj månad tar Gustavianums studentguider med besökare på öppna visningar med nya teman under utvalda lördagar och söndagar. Kom och hör spännande berättelser ur universitetets historia, se unika föremål och lär dig mer om nutida studenttraditioner. Obs! Museibiljett krävs.

Drömmen om det exakta – att mäta fritt är stort men att mäta rätt är större (på svenska)
Att kunna mäta så exakt som möjligt har genom historien blivit allt viktigare inom naturvetenskapen. På 1800-talet sker den vetenskapliga revolutionen och med den utvecklas nya vetenskapsfält och mätmetoder som lägger grunden för den moderna mättekniken. Men hur kommer det sig att allt utspelar sig på 1800-talet? På vilket sätt har denna mätrevolution påverkat samhällsutvecklingen och vad hade Sverige och framförallt Uppsala universitet för roll i denna utveckling?

Temavisning med studentguiden William Svanberg, som läser teknisk fysik vid Uppsala universitet.

Temavisning: Drömmen om det exakta – att mäta fritt är stort men att mäta rätt är större