Hur kan ’"fake news", propaganda och desinformation påverka debatten?

  • Datum: –19.00
  • Plats: Uppsala stadsbibliotek Malla
  • Föreläsare: Christian Christensen, professor i journalistik Stockholms universitet.
  • Arrangör: Cemus och Folkuniversitetet i Uppsala
  • Kontaktperson: Sara Andersson
  • Föreläsning

Välkommen till Framtidsakademins majföreläsning
Valet 2018: Hur kan "fake news", propaganda och desinformation påverka debatten?

Vilken roll har journalistiken för en välfungerande demokrati i de falska nyheternas tidevarv?  Christian Christensen är professor i journalistik vid institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS och arrangeras tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.