Managing the cultural heritage of other people – universalism and communitarianism

  • Datum: –15.45
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Kristian Jensen
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Peter Sjökvist
  • Telefon: 018-471 39 90
  • Föreläsning

Kristian Jensen, chef för avdelningen Collections and Curation vid British Library, föreläser om hanteringen av omstritt kulturarvsmaterial. Föredraget hålls på engelska.

Kristian Jensen är chef för avdelningen Collections and Curation vid British Library. Han är för närvarande ordförande i CERL (Consortium of European Research Libraries), ordförande för The Bibliographical Society (UK) samt representant för British Library i arbetsgruppen rörande krigsbyten inom National Museum Directors’ Conference. Jensen är också fil. dr i latin och en världsledande inkunabelkännare.

Jensen kommer i sitt föredrag bland annat att tala över hur man på British Library hanterar krigsbyten och andra slags omstridda materialtyper.

Föredraget följs av mingel med ett boksläpp av ”Kulturarvsperspektiv. Texter från en seminarieserie om specialsamlingar” i redaktion av Peter Sjökvist. Boken innehåller föredrag från två seminarier 2016 och 2017 i serien Specialsamlingar i Sverige, ett samarbete mellan universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala.

Anmäl dig här!