Brush up your information seeking skills

  • Datum: –12.00
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Tidskriftsläsesalen
  • Föreläsare: Camilla Zetterberg, Maria Berg Andersson
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Zetterberg
  • Seminarium

Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.

Innehåll:

· Hitta relevanta databaser för ditt ämne
· Effektiva sökstrategier
· Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne
· Verktyg för att hålla dig uppdaterad i ditt ämne (BrowZine)

Om du har möjlighet så får du gärna ta med dig en egen dator eller surfplatta för sökövningarna. Annars kan vi låna ut en dator under tillfället.

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet

Anmäl dig här