Kulturnatten: Öppet bygge Carolina Rediviva

Vad händer egentligen bakom de stängda portarna till Sveriges äldsta och största universitetsbibliotek? Carolina Rediviva byggs om för att kunna erbjuda studenter, forskare och andra besökare en förbättrad mötesplats med bland annat fler gruppstudieplatser, café och utställningsytor.

Statens fastighetsverk, Uppsala universitetsbibliotek och Sh bygg öppnar tillfälligt de stora portarna och välkomnar Kulturnattens besökare att kliva in på byggarbetsplatsen.

Hör projektmedarbetare berätta om projektet, personal från Uppsala universitetsbibliotek berätta om bibliotekets verksamhet och Carolina Redivivas historia, samt träffa personer som arbetar med själva bygget. Läs mer om projektet.

Kulturnatten: Öppet bygge Carolina Rediviva