Funktioner i Excel - workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nino Dawod
  • Föreläsning

Excel är ett välkänt program inom Microsoft Office. Det används för att strukturera data. Den här workshopen är till för dig som vill lära dig mer om Excels funktioner.

Tillfället börjar med en teoretisk genomgång av en speciell funktion och därefter får du tid att laborera själv med stöd. Ta gärna med din egen dator och ett dataset att laborera med.

Anmäl dig här