Design Thinking - workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nino Dawod
  • Föreläsning

Design Thinking är en användarcentrerad metod där man sätter sig in i användares behov, definierar problemen de har, funderar ut möjliga lösningar, gör en prototyp och sedan testar prototypen.

Workshopen går ut på att prova på de fem stegen i processen.

Anmäl dig här