Avhandlingssupport på BMC

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC-biblioteket
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Göran Wallby
  • Utbildning

Kom förbi så hjälper vi dig med dina frågor om ditt avhandlingsarbete. T.ex. praktiska saker kring produktion och registrering av avhandling och delarbeten, samt frågor om hur man registrerar i DiVA.

Fler exempel på saker du kan få hjälp med:

Problem och funderingar över avhandlingsmallen för Word

Kommer bilderna att fungera i tryck?

Hur får omslaget se ut?

Registrering i DiVA: Avhandlings- och delarbetesposter

Kolla upp tillstånd för att återanvända artiklar i din avhandling

Open access-publicering

Medarbetare från Avhandlingsproduktion och DiVA Helpdesk kommer att finnas på plats.

Ta gärna med din dator.

Avhandlingssupport på BMC