Lärarcafé: Lite juridik om klassrumsdramatik

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan)
  • Föreläsare: Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. Varje Lärarcafé inleds med en kort föreläsning (30 min). Därefter minglar och diskuterar vi och det bjuds på kaffe och tilltugg.

Tema 4 mars:

Lite juridik om klassrumsdramatik
Det är stök och bråk i klassrummet. Mobiltelefonerna stjäl uppmärksamhet. När elever beter sig illa eller stör så måste man som lärare agera. Men vad har en lärare egentligen rätt att göra, och hur ser elevens rättigheter ut? I skollagen står det: ”Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.”

Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt, ger en kort introduktion till vad denna regel kan betyda i praktiken.  

Gilla Lärarcafé på Facebook och få löpande information om alla kommande evenemang!