Ansökningsakuten: Utbytesstudier med start hösten 2019

  • Datum: –14.00
  • Plats: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 Studenttorget plan 0
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 36 12
  • Studentevenemang

Vill du ha hjälp med din ansökan? Kom och prata med våra Internationella handläggare om din ansökan.

Sista datum för ansökan till Internationella kansliet för utbytesstudier med start hösten 2019 är 22 november. Du hittar mer information om ansökningsprocessen på utlandsstudiewebben.