Föreläsning med hedersdoktor Sonia Haoa Cardinali

Öppen föreläsning med Sonia Haoa Cardinali, utsedd hedersdoktor 2019 vid historisk-filosofiska fakulteten, med titeln Archaeology of Rapa Nui (Easter Island) – Learning from the past for the future. Föreläsningen ges på engelska.

Sonia Haoa Cardinali är en framstående arkeolog och tidigare riksantikvarie på Rapa Nui (Påskön). Hon har gjort särskilt betydelsefulla insatser för kunskapen om Påsköns förhistoria, med belysning på öfolkets överlevnadsstrategier, innovativa jordbruk och hållbar miljöanpassning under århundraden av förminskande resurser. Denna forskning har mynnat ut i många publikationer, och har konsekvenser inte bara för Rapanuierna själva utan också för ursprungsbefolkningsfrågor kring Oceanien i stort. Haoa Cardinali  har haft ett mångårigt och aktivt samarbete med arkeologer vid Uppsala universitet, vilket lagt grunden för fältarbeten och ömsesidig kunskapsutveckling under flera decennier.