Föreläsning av hedersdoktor Susan Danby

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Betty Pettersson-salen
  • Föreläsare: Hedersdoktor Susan Danby, professor vid Queensland University of Technology i Australien
  • Webbsida
  • Arrangör: Fakulteten för utbildningsvetenskaper
  • Kontaktperson: Elsa Bådagård
  • Telefon: 018-417 17 24
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Susan Danby, utsedd hedersdoktor 2019 vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, med titeln Children’s interaction and social order: Reflections on lessons learned, serendipity and turning points. Föreläsningen ges på engelska.

Abstract: Children’s interaction and social order: Reflections on lessons learned, serendipity and turning points

Seeking to know more about the complexity and competence of children’s interactions with each other and with adults began with my doctoral studies of children’s everyday social life in preschool settings 25 years ago. Ethnomethodology and conversation analysis allowed me to closely examine how children’s social orders and identities were assembled, moment-by-moment, and built and realigned through social interaction. This research revealed the competent ways that children organised their everyday worlds, providing alternative ways of theorising young children’s social competence in early childhood contexts. This research was a springboard for investigating children’s social interactions across a range of settings, including child-counsellor talk on children’s helplines, and in paediatric and speech pathology settings with clinicians. In recent years, my investigations set out to understand the integration of digital technologies into the everyday lives of children across the interconnected contexts of home, school, and public spaces. This presentation outlines some key findings of my research, with reflections that recognise my inspiring mentors and colleagues, and the influences of serendipitous opportunities that led to turning points in my career.

Susan Danby är professor vid Queensland University of Technology i Australien. Hon är en världsledande forskare inom forskningsområden som ’Young Children and Digital Literacy’, ’Early Childhood Studies’ och ’Early Childhood Education’. Danbys expertis omfattar framförallt barns tidiga språkanvändning och barns interaktion med digitala medier. Hon har med sin forskning på ett betydelsefullt sätt bidragit till att öka förståelsen för barn som socialt kompetenta och av att utgå från barns perspektiv och barns deltagande i sociala och samhälleliga processer. Danby är en viktig internationell samarbetspartner, mentor och inspiratör för forskare, doktorander och lärare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet.