Föreläsning av hedersdoktor Margot Gerritsen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Polacksbacken Mässen, 6140, ITC
  • Föreläsare: Margot Gerritsen
  • Arrangör: Institutionen för informationsteknologi
  • Kontaktperson: Salman Toor
  • Föreläsning

Öppen föreläsning med professor Margot Gerritsen, utsedd hedersdoktor 2019 vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, med titeln A discussion around data science education. Föreläsningen ges på engelska.

Margot Gerritsen är professor vid institutionen för energiresursteknik, Stanford University, USA, och chef för Stanfords institut för beräkningsteknik och matematik. Gerritsen forskar om såväl förnybar och fossil energiproduktion som om havsdynamik, fartygsdesign och flera andra områden inom beräkningsmatematik. Hon har under de senaste 20 åren aktivt verkat för utbildnings- och forskningssamarbeten mellan Uppsala universitet och Stanford, i synnerhet inom beräkningsvetenskap. Gerritsen har vid ett flertal tillfällen besökt institutionen för informationsteknologi, för kortare eller längre vistelser, och har bidragit till att såväl studenter som doktorander och anställda kunnat tillbringa tid eller fått tjänster vid Stanford.