Föreläsning med hedersdoktor Patrick Augustijns

  • Datum: –13.45
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Professor Patrick Augustijns, University of Leuven, Belgium
  • Webbsida
  • Arrangör: Farmaceutiska fakulteten
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Patrick Augustijns, utsedd hedersdoktor 2019 vid Farmaceutiska fakulteten, med titeln Insights from the inside: how gut contents and physiology influence drug absorption. Föreläsningen ges på engelska.

Patrick Augustijns är professor vid Katholieke Universiteit te Leuven i Belgien. Han är en av forskningsledarna vid laboratoriet Drug Delivery and Disposition vars forskning är inriktad på hur läkemedel absorberas av tarmarna. Ett av laboratoriets styrkeområden är strategier för absorptionen av svårlösliga läkemedel. Augustijns är initiativtagare och drivande inom flera olika nätverk inom sitt forskningsområde. Han är också djupt involverad i (och just nu ordförande för) European University Consortium for Pharmaceutical Research (ULLA) samt  Globalization of Pharmaceutics Education Network (GPEN). Augustijns nära förbindelser med många av farmaceutiska fakultetens medlemmar har bidragit väsentligt till fakultetens forskningsprogram.